Ingredients

How to make it

  • Bước 1: Đun nước
  • Rót vào máy 30ml nước, đun nước đạt đến 85 – 95 độ C là được.
  • Bước 2: Chuẩn bị pha
  • Cho một lượng cafe khoảng 7g vào ly, san bằng bề mặt của cà phê trên filter. See Photo
  • Bước 3: Pha cà phê See Photo
Muốn có cà phê ngon phải dùng đúng lượng cà phê cần thiết   Close
Pha cà phê bằng máy đảm bảo về chất lượng và ngon hơn   Close
Pha cà phê espresso bằng máy   Close

People Who Like This Dish 0
Reviews & Comments 0

Add a Link?

Post a link to another recipe or group by pasting the url into the box where you want it to show up. We'll do the rest.

Post Message or cancel

Maybe List
Hang onto this recipe

while I look at others.

Holding 0 recipes